Тука ќе бидат објавувани сите важни информации во врска со предметот германски јазик, како и додатните материјали кои се користат за време на час.