Обуки и дисеминации во нашето училиште

Почитувани, во нашето училиште (на ден 18.02.2021) беше спроведена и успешно завршена обука -дисеминација за КРРП (критичко размислување и решавање проблеми) и Основни вештини за кодирање и дигитализација во наставата со помош на микробит за полесно изведување на интерактивна настава. Обуката беше изведена од страна на обучувачите

Повеќе

Ученички иницијативи

Почитувани, тука во овој сегмент ќе бидат поставувани активности и проекти кои ги работеле учениците на нашето училиште.

Повеќе

Активности

Тука ќе бидат објавени сите активности на училиштето, како од наставниот кадар, така и од учениците….

Повеќе

Известувања

04.02.2020 Одобрување на проект за меѓуетничка соработка финансиран од министерството за образование По објавениот повик за доделување на грант од МОН за развојот на меѓуетничките односи, нашето училиште конкурираше на истиот, а нашата апликација беше прифатена. Во следниот период ќе се спроведуваат online активности за зајакнување и

Повеќе