Обуки и дисеминации во нашето училиште

Почитувани, во нашето училиште (на ден 18.02.2021) беше спроведена и успешно завршена обука -дисеминација за КРРП (критичко размислување и решавање проблеми) и Основни вештини за кодирање и дигитализација во наставата со помош на микробит за полесно изведување на интерактивна настава. Обуката беше изведена од страна на обучувачите

Повеќе

Ученички иницијативи

Почитувани, тука во овој сегмент ќе бидат поставувани активности и проекти кои ги работеле учениците на нашето училиште.

Повеќе

ЗА УЧИЛИШТЕТО

Основното училиште ,,Јосип Броз – Тито” е воспитно- образовна институција која низ долгогодишната и творечка и креативна работа со учениците како и современиот воспитно- образовен пристап и однос кон работата и ученикот, обезбедува една пријатна средина, како за учење и подучување, така и за сигурен и безбеден

Повеќе