Почитувани, тука во овој сегмент ќе бидат поставувани активности и проекти кои ги работеле учениците на нашето училиште.